TELEFON:   +48 605 334 944
DOKUMENTY CELNE
Dokumenty dotyczące odpraw:

Umowa na świadczenie usług Plik DOC Plik PDF
Upoważnienie Plik PDF


Dokumenty niezbędne do zarejestrowania upoważnienia: Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez właściciela bądź osobę wskazaną w KRS-ie
 • Regon firmy
 • Zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub wypis z rejestru handlowego spółki
 • Zaświadczenie o nadaniu nr NIP
 • Opłata skarbowa za 17 zł, tytułem – "Upoważnienie" na:
  Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy
  Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
  ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

  PKO Bank Polski S.A.
  Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
Uwaga !!!!
W celu zarejestrowania upoważnienia potrzebujemy oryginał naszego upoważnienia.Upoważnienia mogą podpisywać następujące osoby:
 • dyrektor firmy;
 • właściciel firmy;
 • prezes zarządu firmy;
 • członek zarządu, jeśli statut firmy upoważnia go do samodzielnego podpisywania tego typu dokumentów.Pozostałe dokumenty do pobrania:

Upoważnienie intrastat Plik DOC Plik PDF
Upoważnienie do akcyzy - Plik PDF
Akcyza AKC-U/S - Plik PDF
agencja hml
Agencja celna hlm
© 2016
KONTAKT
Oddział Lubieszyn

ul. Lubieszyn 11i

Budynek Urzędu Celnego
(biuro naprzeciwko głównego wejścia)

+48 605 334 944
Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 8.00-16.00
AKCYZA SAMOCHODOWA
Oddział Lubieszyn

ul. Lubieszyn 11i

Budynek Urzędu Celnego
(biuro naprzeciwko głównego wejścia)
+ 48 531 73 09 10

Skontaktuj się z nami przez e-mail:
agencjacelnahlm@wp.pl